Peuters en Richting-3 kinderen gezocht!

De Bontekoe is op zoek naar peuters en kinderen met Nederlandstalige ouder(s) die graag Nederlands willen leren!

(De Bontekoe is looking for toddlers and kids with at least one Dutch-speaking parent who like to learn Dutch: English translation below!)

 

Peuterspeelgroep

In het schooljaar 2017-2018, dat eind augustus begint, wil De Bontekoe graag starten met een peuterspeelgroep voor kinderen vanaf twee jaar en zes maanden.

In deze speelgroep willen we het Nederlandse taalaanbod aan peuters vergroten door op een speelse manier te werken aan taal- en emotionele ontwikkelingsdoelen voor peuters. Ook willen we graag dat deze jonge kinderen al kennismaken met de Nederlandse school, zodat daarmee de overgang naar groep 1 vergemakkelijkt wordt.

We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie en een tijdstip, maar voordat we hiermee verder gaan, willen we onderzoeken wie hier belangstelling voor heeft.

Heeft u een peuter, woont u in Kuala Lumpur en heeft u interesse in of vragen over de peuterspeelgroep van De Bontekoe, laat het ons dan weten via secretariaat@de-bontekoe.com

 

Richting 3 groepen

De Bontekoe wil ook graag Nederlandse les aanbieden aan kinderen die minimaal één Nederlandstalige ouder hebben, maar het Nederlands nog onvoldoende beheersen om deel te nemen aan de reguliere Bontekoe lessen. Deze kinderen vallen onder een doelgroep die we Richting 3 noemen: kinderen die meer dan twee jaar taalachterstand hebben op hun leeftijdgenootjes in Nederland of België.

We willen graag een Richting 3 mini-groep oprichten, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar en een Richting 3 maxi-groep voor kinderen van 7 tot 10 jaar.

In beide groepen wordt er vooral gewerkt aan een uitbreiding van de woordenschat en wordt er veel geoefend met het spreken en luisteren in het Nederlands.

Voor de mini-groep streven we naar een eventuele aansluiting op het reguliere onderwijs, voor de maxi-groep niet.

Heeft u interesse in deze lessen of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, laat het ons dan weten via secretariaat@de-bontekoe.com

 

English translation of the last paragraph:

De Bontekoe would like to offer Dutch classes to children with at least one Dutch-speaking parent, whose level of Dutch is not (yet) sufficient enough to attend the regular Dutch classes at De Bontekoe. In our NTC school system these children are called Direction 3 kids (Richting 3 kinderen): children who have more than two years of a language deficit compared to their peers in Nederland or België.

We would like to set up a Richting 3 mini-group, for childeren aged 4-7 years as well as a Richting 3 maxi-group, for children between 7 and 10 years old.

The focus in both groups will be on vocabulary and speaking and listening in Dutch.

One of the objectives for the mini-group is to create a possible transition to the regular classes at De Bontekoe. This won’t be the case in the maxi-group.

If you are interested in these classes or if you would like to have more information, please send an email to secretariaat@de-bontekoe.com