Op De Bontekoe werken ook in het schooljaar 2017-2018 vijf leerkrachten in de verschillende groepen. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur Hans Hardeman.

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school.

Daarnaast zou De Bontekoe niet kunnen bestaan zonder een groot aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de bibliotheek, het organiseren van naschoolse activiteiten of als assistent in de groepen.

Het team en het bestuur stellen zich hieronder graag aan u voor:

Het onderwijsteam

Directeur en leerkracht Hans Hardeman (hanshardeman@de-bontekoe.com):

Hans 1

Sinds augustus 2014 ben ik directeur en leerkracht van vier groepen op De Bontekoe. Dit schooljaar zijn dat de groepen 5,6, VO2 en VO3. Voordat ik naar Kuala Lumpur verhuisde, werkte ik vier jaar bij de Stichting NOB (Nederlands onderwijs in het buitenland) als onderwijsadviseur. In deze functie heb NTC leerkrachten PO en docenten VO geadviseerd en ondersteund in het lesgeven op een NTC school. Ook heb ik veel van deze NTC scholen over de hele wereld bezocht. Zelf heb ik al op NTC scholen in Dubai, Abu Dhabi, Accra en Dar es Salaam gewerkt. Dit schooljaar is mijn vijftiende jaar in het buitenland. Werken op De Bontekoe is een feest. Ondanks de naschoolse lestijden zijn de meeste kinderen heel leergierig. Mijn collega’s zijn betrokken en toegewijd, het bestuur ondersteunt en coördineert de vele activiteiten met veel enthousiasme. De ouders zijn zich bewust van het belang van moedertaalonderwijs en mede dankzij de vele vrijwilligers is De Bontekoe al jarenlang een belangrijk onderdeel van de Nederlandse gemeenschap in Kuala Lumpur. Een school om trots op te zijn!

Leerkracht groepen 7, 8 en VO 1 Annemieke van Vliet (annemiekevanvliet@de-bontekoe.com):

Annemieke 3

Vier jaar geleden ben ik aan mijn allereerste buitenlandavontuur begonnen. Na twee jaar in Nederland als leerkracht in het speciaal basis onderwijs te hebben gewerkt, heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar Maleisië verhuisd. Daar kon ik meteen aan de slag op De Bontekoe. In het eerste jaar heb ik vooral vervanging gedaan. Hierdoor heb ik aan bijna alle groepen les gegeven. Een leuk en afwisselend jaar. Nu mag ik een vaste rol op De Bontekoe vervullen en geef ik vier dagen per week les. Door de enorme afwisseling, iedere dag een andere groep en het verschil in ontwikkeling tussen kinderen is op De Bontekoe niet het gedrag, maar de didactiek een uitdaging waar ik iedere lesdag van geniet.

Leerkracht groep 1 Sandra Keen (sandrakeen@de-bontekoe.com)

Sandra 1

Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik al op veel plekken in de wereld gewoond en gewerkt. Eerst zelf als gedelegeerde van het Internationale Rode Kruis, nu als partner van een gedelegeerde van diezelfde organisatie. Mijn betrokkenheid bij het NTC onderwijs begon ruim vijf jaar geleden als klassenassistente van groep 1-2 in de Oranje Pauw, New Delhi. Dat is zo goed bevallen dat ik de digi Pabo ben gaan volgen. Na enige jaren bij de NTC school in Jeruzalem te hebben gewerkt, geef ik nu voor het tweede jaar les op De Bontekoe. Met veel plezier en enthousiasme ga ik dit jaar lesgeven aan groep 1. Ik werk er aan om er samen met alle leerlingen, ouders en teamgenoten weer een fantastisch jaar van te maken!

Leerkracht groepen R3-mini, R3-maxi, 2 en 3,  Edith Lory (edithlory@de-bontekoe.com)

Edith

Vorig jaar augustus ben ik vanuit Antwerpen naar Kuala Lumpur verhuisd, om het team van De Bontekoe te versterken. Ik gaf vorig schooljaar les aan de groepen 1, 2, 3b en 5a. Dit schooljaar ga ik aan twee nieuwe groepen lesgeven, namelijk de Richting-3 (R3) groepen, waarin we niet het reguliere programma aanbieden, maar meer de focus leggen op de spreekvaardigheid en de woordenschat.

Mijn buitenlands avontuur begon in 2014- 2015, toen werkte ik op de Nederlandse school in Harare, Zimbabwe. In september van 2015 greep ik mijn kans om naar Burundi te verhuizen. Ook daar was ik leerkracht op de Nederlandse school. Na vier mooie maanden liep dit avontuur ten einde, door politieke problemen in Burundi, waardoor ik weer in België terecht kwam. Ik werd gelukkig snel aangenomen op een grote basisschool in Sint-Job, waar ik halftijds in het 6e leerjaar stond en ook zorgjuf was in het 2e en 3leerjaar. Het werd een leerrijk jaar, dat in augustus 2016 vervolgd werd met deze nieuwe uitdaging! 

Leerkracht groep 4 Ingrid van der Heijden (ingridvanderheijden@de-bontekoe.com)

Ingrid

Sinds januari 2016 woon ik met mijn gezin in Kuala Lumpur. Hiervoor woonden we in Singapore, waar ik als leerkracht gewerkt heb op de Hollandse School. Op De Bontekoe gaf ik vorig schooljaar met veel plezier les aan groep 6a en groep 1b.  Dit schooljaar geef ik les aan groep 4. Als ouder en leerkracht weet ik hoe belangrijk moedertaalonderwijs is, dus ik ben enorm blij dat ik daar nu heel praktisch en inhoudelijk mijn steentje aan kan bijdragen!

Het bestuur

 

Voorzitter Elleke van Thiel (voorzitter@de-bontekoe.com)

Elleke

Sinds april 2016 ben ik de nieuwe voorzitter van De Bontekoe. Begin 2016 ben ik samen met mijn man vanuit Rotterdam naar Kuala Lumpur verhuisd; beide een mooie skyline, maar een volledig andere wereld! In Rotterdam heb ik mijn eigen huisartsenpraktijk en ik heb besloten hier in Kuala Lumpur mijn vak niet uit te oefenen. Toen De Bontekoe op mijn pad kwam, was ik direct erg enthousiast! Aangezien wij geen kinderen hebben, lag de keuze voor een bestuursfunctie bij De Bontekoe voor mij niet direct voor de hand, maar ik denk nu dat dit juist een mooie aanvulling is binnen het team. In de afgelopen jaren is er bij De Bontekoe hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren en de organisatie verder te professionaliseren. Het team van De Bontekoe is enthousiast en gedreven en ik ben trots hier deel van uit te mogen maken. Betrokkenheid vanuit de ouders moedig ik aan en ik sta open voor ideeën en suggesties!

Vice-voorzitter Maaike Rutgers (vicevoorzitter@de-bontekoe.com)

In augustus 2015 zijn mijn man, onze jongste dochter en ik verhuisd naar Kuala Lumpur. Ik werk in een HR functie bij het “Regional Service Office Azië”, waar wij ondersteuning bieden aan de Nederlandse ambassades in deze regio.Onze oudste drie kinderen werken en studeren in Amsterdam.

Sinds februari 2016 ben ik vice-voorzitter van De Bontekoe. Voordat we verhuisden, heb ik met veel plezier in het onderwijs gewerkt, als docent en als lid van het managementteam van een middelbare school. De gedrevenheid van het team van De Bontekoe en mijn mede-bestuursleden spreekt mij enorm aan en ik heb er zin in mijn bijdrage te leveren aan deze prachtige school. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën hoor ik dat graag.

Penningmeester Cynthia Onstwedder (penningmeester@de-bontekoe.com)

Cynthia

Ik ben bij De Bontekoe begonnen als algemeen bestuurslid en vanaf begin 2016 tot juli 2017 heb ik de functie van secretariaatsmedewerker op mij genomen. Vanaf augustus 2017 ben ik weer terug in het bestuur, nu als penningmeester.  Het is voor ons gezin het tweede avontuur in Maleisië. Tijdens de eerste periode heb ik hier gewerkt als event manager. Voordat wij de tweede overtocht naar Maleisië hebben gemaakt was ik in Nederland werkzaam als office manager. Inmiddels heb ik ook hier weer een vaste baan gevonden. Ik combineer deze baan met het bestuurswerk op De Bontekoe. Ik heb het erg naar mijn zin bij De Bontekoe en ik wil de kwaliteit van de school handhaven en waar nodig verbeteren.

Secretariaat Jeanine Postma-Crombach (secretariaat@de-bontekoe.com):

Jeanine

Begin 2015 ben ik begonnen als penningmeester voor De Bontekoe. Na 2,5 jaar is het tijd voor wat anders en ga ik de taken van Cynthia overnemen als secretariaat met een deel financiële administratie. In Nederland ben ik altijd werkzaam geweest in de financiële sector en ik ben blij dat ik met deze kennis binnen De Bontekoe kan werken. Het hechte team van De Bontekoe is de spil van de organisatie en ik ben dankbaar dat ik daar onderdeel van mag uitmaken.