Voor zowel de ouders als de leerkrachten staat het belang van het kind altijd voorop. Vanuit dat belang proberen wij een goede, vruchtbare samenwerking gestalte te geven, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

In het kader van het NTC-onderwijs is het belangrijk dat ouders en school dezelfde doelstellingen hebben ten aanzien van het te bereiken niveau. Het is een goede zaak als de verwachtingen van beide kanten helder zijn. Op het aanmeldingsformulier kunnen deze verwachtingen worden aangegeven en tijdens de oudergesprekken zullen ze van tijd tot tijd terugkomen.

Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over de algehele gang van zaken met betrekking tot het NTC-onderwijs.