PotloodjesDe doelstelling van het NTC-onderwijs (Nederlandse Taal en Cultuur) is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en de (her)instroming van Nederlandstalige leerlingen uit het buitenland in het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.
We richten ons daarom op de Kerndoelen voor het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs voor wat betreft de Nederlandse taal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren dat taal niet alleen handig kan zijn als communicatiemiddel, maar dat het spelen met taal, zowel op papier als in gesprekken, een bron van informatie kan zijn, waar kinderen veel plezier aan kunnen beleven. Onze missie luidt:

De Bontekoe biedt kinderen in Kuala Lumpur en omgeving die Nederlands als moedertaal of als tweede taal hebben een inspirerende omgeving waarin op hoogwaardige wijze de taal en cultuur wordt onderhouden en ontwikkeld.

Naast het taalonderwijs speelt ook het cultuuronderwijs een belangrijke rol. Cultuuronderwijs zorgt niet alleen voor meer kennis over de gebruiken en tradities in Nederland, het zorgt er ook voor dat de mogelijke terugkeer in Nederland gemakkelijker zal zijn.

Visie

De Bontekoe streeft ernaar om in de dynamische expat omgeving een hoge kwaliteit van onderwijs te bieden door te werken met uitsluitend bevoegd personeel, door zorg te dragen voor een heldere communicatie tussen school en ouders en door te werken aan een afwisselend en activerend lesaanbod. Op De Bontekoe bieden we NTC-onderwijs aan in twee richtingen.

Richting 1 (Nederlands als 1e taal): is gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Deze leerlingen spreken thuis overwegend Nederlands met daarnaast eventueel nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs op de dagschool. Het leerstofaanbod is gericht op het bereiken van de kerndoelen Nederlandse taal en cultuur voor leerlingen aan het einde van de basisschoolleeftijd. In het voortgezet onderwijs bieden we voor deze leerlingen een programma dat vergelijkbaar is met het programma in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Richting 2 (Nederlands als 2e taal): Het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlandse onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs ligt op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Het leerstofaanbod wordt zo gepland, dat leerlingen aan het einde van de basisschool leeftijd tenminste het niveau van eind groep 6 hebben bereikt. In het voortgezet onderwijs streven we bij deze leerlingen naar het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van de Nederlandse taal

De Bontekoe wil een creatieve en professionele leergemeenschap zijn, waarin het belang van het kind voorop staat, een gemeenschap die door toetsing en zelfkritiek continu streeft naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, een gemeenschap waarin zowel kinderen als ouders zich welkom en thuis voelen.

Om van De Bontekoe een succesvolle, veelzijdige en gezellige school te maken, werken we graag samen met de ouders. Hun motivatie, hun concrete ondersteuning bij het onderwijs en bij evenementen en hun opinies over de school zijn van grote waarde. We streven ernaar om continu in gesprek te blijven met elkaar.

Als school weten we dat de kwaliteit van de leerkracht voorop staat bij het bieden van goed onderwijs. Onze leerkrachten hebben dan ook brede ervaring en werken zelf voortdurend aan hun eigen ontwikkeling. Een leven lang leren, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van methoden en didactiek die zich in de praktijk heeft bewezen. Voorbeelden hiervan zijn het directe instructiemodel, coöperatief leren en Met Woorden in de Weer.