Onder kwaliteitszorg verstaan we het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken.

Naast de formele eisen van de Nederlandse onderwijsinspectie, die scholen in het buitenland normaliter een keer in de vier jaar bezoekt, vinden we het als school zelf echter ook belangrijk om continu te werken aan verbetering van ons onderwijs. Het belangrijkste document daarbij is het schoolplan, dat eens in de vier jaar wordt geschreven en vervolgens ieder jaar geëvalueerd wordt. U kunt het schoolplan 2011-2015 vinden onder downloads.

Elk jaar kiezen we vervolgens een aantal aandachtspunten waar we het komende jaar aan gaan werken. Het komende jaar werken we aan negen doelen, die uitgewerkt zijn in een jaarplan. De negen doelen zijn:

Doel 1: Verbinding en uitwisseling tussen bestuur en schoolteam versterken. Doel 2: Transparant bestuur Doel 3: Consolideren sterke financiële positie Doel 4: De relatie tussen De Bontekoe en GIS goed houden en waar mogelijk versterken Doel 5: De kwaliteit van het onderwijs vergroten door een netwerk van NTC scholen in de regio op te bouwen Doel 6: Een efficiënte inzet van ICT in het lesproces, scholing van leerkrachten en thuis Doel 7: De kwaliteit en efficiëntie van de lessen in het voortgezet onderwijs wordt gehandhaafd en waar mogelijk vergroot Doel 8: De implementatie van de beleidsvoornemens uit het Schoolplan 2011-2015 en het samenstellen van een Schoolplan 2015-2019 Doel 9: Consolideren van bewezen didactische principes die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.

In onze schoolgids (te vinden bij de downloads) leest u meer over deze doelen en de borging van de kwaliteit van ons onderwijs.