Eerste schooldag blond meisjeDutch Cultural Centre De Bontekoe is een NTC school in Kuala Lumpur.
NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Op dit moment volgen bijna 120 leerlingen in de leeftijd van vier tot vijftien jaar lessen op De Bontekoe.
Er wordt gewerkt vanuit de Nederlandse kerndoelen voor zowel het basis- als de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Deze zijn opgesteld door de Nederlandse wetgever. Op onze school werken gekwalificeerde leerkrachten aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Onder dit kopje vindt u niet alleen informatie over de geschiedenis van onze school, maar ook waar de school voor staat. Tot slot vindt u informatie over een aantal organisatorische aspecten van onze school.

Het jaarrooster, het lesrooster en de lesbrieven per groep, de schoolgids en een Engelstalige brochure vindt u op de pagina Downloads.

Geschiedenis

Missie en Visie

KwaliteitBK tas

Ouderbetrokkenheid

Team

Locatie