Dit jaar wordt er lesgegeven aan drie klassen van het voortgezet onderwijs. Deze klassen komen één keer per week een middag naar De Bontekoe.
De leerlingen gebruiken de methode Nieuw Nederlands. Deze methode is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat acht onderdelen: Lezen, Spreken/luisteren, Woordenschat, Spelling, Schrijven, Studievaardigheid, Grammatica en Fictie. In ieder onderdeel wordt nieuwe leerstof aangeboden, geoefend en toegepast. De lessen worden in principe aangeboden op HAVO/VWO niveau. Wanneer er echter reden is voor differentiatie, zullen de docenten hier zorg voor dragen.

We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door observaties van de leerkracht, met toetsen uit de methode en het Diataal Volgsysteem VO.

Leerlingen die na het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs nog door willen gaan met het Nederlands kunnen het pre-IB en IB diploma programma Nederlands volgen bij meerdere organisaties van online leren . Twee ervan zijn Stichting IBID, zie IBID Education en Language One online, zie Language One online