Wanneer uw kind De Bontekoe verlaat willen we zorg dragen voor een goede overgang naar een volgende school. Op deze pagina meer informatie.

De Bontekoe stelt voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport op. In dit rapport beschrijft de leerkracht de leer- en werkhouding van de leerling en we voegen een uitdraai van alle toetsuitslagen bij. Dit rapport kan gebruikt worden bij de aanmelding op een nieuwe school. Wilt u dat de leerkracht extra informatie geeft of contact opneemt met de nieuwe school dan kan dat altijd.

Verhuizen kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Stichting NOB heeft op zijn website meer informatie staan over mogelijke effecten en zaken die spelen bij vertrek naar Nederland.