Eerste schooldag PukDe kinderen in groep 1 en 2 gaan één keer per week een middag naar school.

In groep 1 en 2 wordt er gewerkt aan de volgende onderdelen: woordenschat, spreken, luisteren, spel, beginnende geletterdheid (voorbereidend lezen en omgaan met geschreven taal) en Nederlandse cultuur. We hebben ervoor gekozen om het onderwijs zoveel mogelijk thematisch in te richten. Regelmatig wordt er in de groep een nieuw onderwerp besproken. Tijdens de les doen we vervolgens allerlei activiteiten zoals: voorlezen, vertellen, kringgesprek, drama, zingen, platen bekijken, werkbladen maken en kring-, taal- en luisterspelletjes. We gebruiken de methode Schatkist. Later in het jaar worden in groep 2 de eerste twee kernen van Veilig Leren Lezen aangeboden.

We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen door observaties en de TVK (Taal Voor Kleuters) toets.