woordjes lerenDe groepen drie tot en met acht komen één keer per week een middag naar school. De leerlingen komen daarnaast op een aantal zaterdagen voor vier uur naar school. Zij krijgen dan naast taallessen ook cultuurlessen.

Groep 3

In groep 3 werken we met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. Veel scholen in Nederland gebruiken de methode Veilig Leren Lezen (VLL) om kinderen te leren lezen. Het is een zogenaamde structuurmethode.

Door zorgvuldig gekozen woorden veelvuldig te structureren (ontsleutelen en samenvoegen) leren Stockbeeld 5kinderen:
–        dat een woord uit klanken (fonemen) bestaat;
–        dat die klanken door grafische tekens (grafemen/letters) worden weergegeven;
–        dat je nieuwe woorden kunt lezen door grafemen van een woord te verklanken en die klanken te verbinden tot een woord.
Omdat letters en klanken in het Engels nogal eens verschillen van het Nederlands zullen we daar in deze belangrijke fase extra aandacht aan besteden.

Groep 4 tot en met 8
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Taalactief 4: de nieuwste versie. De methode bestaat uit acht thema’s die elk vier tot vijf weken beslaan. Bij elk thema hoort een ankerverhaal waaraan alle andere activiteiten worden gekoppeld. Die andere activiteiten zijn: spelling, woordenschat, taalbeschouwing, stellen, lezen en luisteren, spreken en gesprek. Activiteiten tijdens de les kunnenStockbeeld 6 verschillende vormen aannemen, zoals interviews, rollenspelen en kringgesprekken. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL, een methode voor begrijpend lezen, waarbij kinderen teksten krijgen te lezen aan de hand van de actualiteit. Vervolgens maken ze hier opdrachten over. Tot slot besteden we ook aandacht aan leesbevordering.

We volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen door observaties van de leerkracht, met methodegebonden toetsen en het CITO volgsysteem primair onderwijs.